Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

18 tầng địa ngục: Phiên bản địa ngục khác ở âm gian theo Phật giáo

Tâm Linh Số - Trâm
Th 3 31/05/2022
Bên cạnh Thập điện Diêm Vương, còn có một giả thuyết khác về địa ngục cũng lưu hành rất rộng là "18 tầng địa ngục". Dân gian cho rằng, sau khi đã bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì không bao giờ có thể quay lại được nữa.

Phiên bản đầu tiên

Bàn về địa ngục, ngoài quan niệm về Thập điện Diêm Vương có ảnh hưởng lớn nhất trong dân gian, một giả thuyết nữa cũng được lưu hành rất rộng rãi là 18 tầng địa ngục. Khái niệm 18 tầng địa ngục có nguồn gốc từ Phật giáo xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc trong tác phẩm "Thập bát Nê Lê kinh" do An Thế Cao cuối đời Đông Hán dịch. 18 tầng địa ngục đó là: Tầng thứ nhất Quang Tựu Cư, tầng thứ hai Cư Hư Thối Lược, tầng thứ ba Tang Cư Đô, tầng thứ tư Lâu,tầng thứ năm Phòng Tốt, tầng thứ sáu Thảo Ô Ti Thứ, tầng thứ bảy Đô Lư Nan Đán, tầng thứ tám Bất Lư Bán Hô, tầng thứ chín Ô Cảnh Đô, tầng thứ mười Nê Lư Đô, tầng thứ mười một Ô Lược, tầng thứ mười hai Ô Mãn, tầng thứ mười ba Ô Tịch, tầng thứ mười bốn Ô Hô, tầng thứ mười lăm Tử Kiện Cư, tầng thứ mười sáu Vị Đỗ Can Trực Hộ, tầng thứ mười bảy Khu Thông Đồ, tầng thứ mười tám Trần Mạc. Tên của tất cả các tầng địa ngục ở trên đểu là dịch âm. Tầng địa ngục quen thuộc nhất với mọi người là tầng thứ mười bốn: Ô Hô địa ngục nên thường có câu nói rằng "Nhất mệnh Ô Hô". Các địa ngục còn lại vẫn còn khá lạ lẫm với đại đa số mọi người.

Phân chia tầng thứ

Trong kinh văn của Phật giáo, mức độ khổ sở mà các linh hồn ở địa ngục phải chịu đựng sẽ tăng dẫn theo thứ tự của số tầng địa ngục đó và càng xuống dưới thì mức độ đau khổ sẽ càng cao hơn. Trong 18 tầng địa ngục, từ tầng địa ngục thứ nhất đến tầng địa ngục thứ 18 đểu có sự phân định thứ tự số trang rất rõ ràng. Tuy nhiên, sự phân định tầng thứ này không phải là phân chia theo không gian mà được phân chia theo thời gian và nội dung, biểu hiện rõ ràng và đặc biệt nhất là về thời gian. Theo truyền thuyết, tại tầng địa ngục thứ nhất, một ngày dài bằng 3750 năm trên nhân gian, 30 ngày là một tháng, 12 tháng là một năm. Những linh hồn tội lỗi phải sống ở tầng địa ngục này trong một vạn năm, muốn chết sớm hơn một ngày cũng không được. Một vạn năm ở tầng địa ngục này tương đương với 13,5 tỷ năm của đời người. Tại tầng thứ hai của địa ngục thì thời gian này lại được tăng lên gấp đôi, một ngày tại đây bằng 7.500 năm trên nhân gian;linh hồn tội lỗi phải sống ở tầng địa ngục này trong vòng hai vạn năm. Cách tính ngày tháng và thời gian linh hồn tội lỗi phải sống ở các tầng địa ngục tiếp theo cứ tăng dẫn lên như vậy. Cho đến tầng địa ngục thứ 18 thì đơn vị tính toán sẽ lên tới hàng chục tỷ năm, thực là vạn kiếp không thể quay đầu lại! Khó có thể tưởng tượng được hết những hình phạt tàn khốc kinh khủng ở cõi địa ngục trong quâng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Chẳng trách mọi người đều nói rằng "Nếu đã bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì mãi mãi sẽ không thể quay về"!
 
Mô hình địa ngục theo Phật Giáo

Phiên bản thứ hai

Cūng liên quan tới 18 tầng địa ngục, ngoài hài phiên bản nêu trên, vẫn còn một phiên bản nữa có ảnh hưởng lớn nhất và cũng được dân chúng tiếp nhận rộng rãi nhất. Các tầng địa ngục đó là: Tầng thứ nhất địa ngục Bạt Thiệt(rút luỡi); tầng thứ hai địa ngục Tiễn Đao (dao kéo), tẩng thứ ba địa ngục Thiết Thụ (cây sắt), tầng thứ tư địa ngục Nghiệt Kính (gương chiếu yêu), tầng thứ năm địa ngục Chưng Lung (lồng hấp), tầng thứ sáu địa ngục Đồng Trụ (cột đồng), tầng thứ bảy địa ngục Đao Sơn (núi đao), tầng thứ tám địa ngục Băng Sơn (núi băng), tầng thứ chín địa ngục Du Oa (vạc dầu), tầng thứ mười địa ngục Ngưu Khanh(hầm trâu), tẩng thứ mười một địa ngục Thạch Áp (đá đè), tẩng thứ mười hai địa ngục Thung Cữu (cối xay), tầng thứ mười ba địa ngục Huyết Trì (áo máu), tầng thứ mười bốn địa ngục Uổng Tử (chết uổng), tầng thứ mười lăm địa ngục Trách Hình (xé xác), tầng thứ mười sáu địa ngục Hỏa Sơn (núi lửa), tầng thứ mười bảy địa ngục Thạch Ma (đá mài), tầng thứ mười tám địa ngục Đao Cư (cưa). 
 
 • Tầng thứ nhất Bạt Thiệt địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ khi còn sống thường khích bác gây ly gián, chửi rủa người khác, ăn nói xảo trá, hay lừa gạt mọi người.
 • Tầng thứ hai Tiễn Đao địa ngục: Thời xưa, nếu chồng không may qua đời sớm thì người vợ phải thủ tiết với chồng, không được tái giá. Tầng địa ngục này là nơi trừng phạt những kẻ khi còn sống đã cố gắng giúp người quả phụ tái hôn hoặc mai mối cho những người đàn ông khác.
 • Tầng thứ ba Triết Thụ địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ khi còn sống phạm tội ly gián tình thân, chia rẽ cha con, anh chị em hoặc vợ chồng người khác.
 • Tầng thứ tư Nghiệt Kính địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ khi còn sống túy phạm tội nhưng không thật thà khai nhận, lại tìm mọi cách chạy chọt thoát tội.
 • Tầng thứ năm Chưng Lung địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ thường nhiễu sự, hay tung tin đồn nhảm, phỉ báng người khác.
 • Tầng thứ sáu Đồng Trụ địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ cố ý phóng hỏa hoặc phá hoại bằng chứng phạm tội, phóng hỏa hãm hại người khác nhằm báo thù cá nhân.
 • Tầng thứ bảy Đao Sơn địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ thường tỏ ý khinh thường các bậc thần linh hoặc phạm tội sát sinh.
 • Tầng thứ tám Băng Sơn địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ thông gian với người khác, mụ hại chồng mình hoặc đang tâm huỷ bỏ thai nhi.
 • Tầng thứ chín Du Oa địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ chơi bời trác táng, mua bán dâm, đầu trộm đuôi cướp, bắt nạt người lương thiện, hiếp đáp kẻ yếu đuối, lừa gạt phụ nữ và trẻ em, vu cáo phỉ báng người khác, bày mưu để chiếm đoạt tài sản hoặc vợ con của người khác.
 • Tầng thứ mười Ngưu Khanh địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ tuỳ tiện sát hại súc sinh.
 • Tầng thứ mười một Thạch Áp địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ do sinh con bị tật nguyền mà cố tình vứt bỏ hoặc dìm chết.
 • Tầng thứ mười hai Chung Cữu địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ lãng phí lương thực, chà đạp lên đổ ăn thức uống.
 • Tầng thứ mười ba Huyết Trì địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, sống không ngay thẳng, tính tình gian tà.
 • Tầng thứ mười bốn Uổng Tử địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ không biết trân trọng sinh mệnh của mình mà tự sát.
 • Tầng thứ mười lăm Trách Hình địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội đào bới mộ phẩn của người khác.
 • Tầng thứ mười sáu Hoả Sơn địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ bòn rút công quỹ làm của riêng, nhận của hối lộ, trộm chó bắt gà, cướp giật tiền tài, phóng hỏa đốt nhà.
 • Tầng thứ mười bảy Thạch Ma địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ khi dẫm đạp lên ngũ cốc, trộm cắp cướp giật, tham quan ô lại, bức hiếp nhân dân.
 • Tầng thứ mười tám Đao Cư địa ngục là nơi trừng phạt những kẻ khi ăn bớt tiền công vật liệu, dối trên lừa dưới, lừa gạt phụ nữ và trẻ em, buôn gian bán lận,...
18 tầng địa ngục mà mọi người đều đã nghe đến thực ra chỉ là một bộ phận của hệ thống địa ngục trong Phật giáo. Địa ngục trong Phật giáo không chỉ có một cõi duy nhất mà là sự hợp thành của nhiều dạng địa ngục khác nhau.
Viết bình luận của bạn