Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

Hành trình trở về cõi âm: Vong linh sẽ đi đâu về đâu sau khi chết

Haravan
Th 6 03/06/2022
Dưới sự hộ tống của Thần sát, trong thời gian quàn linh cữu, vong linh người chết đã được trở về trần gian lần cuối cùng. Sau đó, vong hồn sẽ đi vào địa ngục, bắt đầu trải qua chặng hành trình ở cõi âm gian

Vào cõi địa ngục 

Đạo giáo thừa nhận sự tồn tại của linh hồn và cho rằng, trải qua những phương pháp tu luyện nhất định, sau khi chết đi, con người có thể đắc đạo thành tiên cái chết chẳng qua chỉ là một sự chuyển dịch về hình thái giữa âm và dương. Giả Thuyết này đã đưa ra một câu trả lời thú vị cho câu hỏi con người sẽ đi về đâu sau khi chết. Vậy là con người đã tưởng tượng ra một thế giới dưới lòng đất dựa theo nguyên mẫu của giới thực, đồng thời gửi gắm vào thế giới đó nguyện vọng tốt đẹp"thiện giả thiện báo, ác giả ác báo" mà có lẽ trên trẩn thế không thế thực hiện được một cách triệt để, bằng cách để linh hồn người chết ngay khi xuống âm phủ sẽ phải chịu sự phán xét của Diêm Vương về tất cả những hành vi thiện ác trong suốt cuộc đời.

Vong linh từ biệt trần thế

Khi con người chết đi, hồn bay phách tán, linh hồn tách ra khỏi thân xác.Hắc Bạch Vô Thường vâng mệnh Diêm Vương, dựa theo ghi chép trong cuốn sổ sinh tử để đến trần gian câu lấy hồn phách của người đã hết dương thọ. Mà một khi hồn phách đã bị câu xuống địa ngục thì cũng có nghĩa là người đó sẽ chết. Thế Những vong linh sẽ không đi xuống địa ngục ngay lập tức. Trước khi vào cõi địa ngục, vong linh vẫn còn một số "nhiệm vụ" cần phải hoàn thành.Trước hết, vong linh phải đến báo cáo với thần Thổ địa để được cắt hộ tịch chốn trần gian. Vị thần tiên đầu tiên của chốn âm gian mà vong linh gặp gỡ ở đây chính là thần Thổ địa. Sau đó, vong linh lại được Hắc Bạch Vô Thường áp giải đến gặp thần Thành hoàng để xin giấy thông hành dẫn vào cõi địa ngục. Giấy thông hành này cũng được coi là "hộ chiếu" do Diêm Vương cấp để vong linh có thể đến được địa ngục.
 
Sau khi chết, vong linh của người đó sẽ phải đi qua rất nhiều cửa ải rồi mới đến được địa ngục để chịu sự phán xét và sẽ được đầu thai, chuyển kiếp.
 
Cùng lúc đó, trên dương gian, thân nhân người quá cố không đành lòng nhìn người thân ra đi mãi mãi nên sẽ tổ chức phục lễ để gọi hồn, hy vọng người chết có thể sống lại. Sau khi tất cả những nỗ lực gọi hồn thất bại, thân nhân người quá cố máy nén nỗi xót thương đặt thi thể người chết vào trong quan tài để tiến hành mai táng.Tuy nhiên, trước khi xuống địa ngục, việc cuối cùng mà vong linh phải làm là trở về nhà cũ để từ biệt lần cuối với những người thân của mình. Sau khi hoàn thành xong tất cả những việc kể trên, vong linh mới tiến vào địa ngục, bắt đầu hành trình ở cõi âm gian.

Vong linh đến địa phủ

Dưới sự áp giải của Hắc Bạch Vô Thường, vong linh sẽ bắt đầu hành trình của mình ở dưới địa phủ. Sau khi vào địa phủ, vong linh sẽ phải trải qua rất nhiều cửa ải khác nhau. Đầu tiên là Quỷ Môn quan - cửa ải mà tất cả các vong hồn đều phải đi qua để vào được quỷ quốc. Các vong linh khi đến đây đều bị kiểm tra xem đã có giấy thông hành hay không. Sau đó là đến sông Vong Xuyên, nước sông toàn là máu đó, trong đó đều là những cô hồn dã quỷ không được đầu thai và cũng dây côn trùng, rắn rết, vô cùng tanh hôi. Cửa ải tiếp theo mà vong linh phai vuot qua chính là câu Nai Hà, rát hep, hiểm trở và dễ trơn trượt. Cầu Nại Hà do thần Nhát và thân Dạ Du canh giữ; những người kiếp trước đã làm nhiều việc thiện sẽ dược thần Phật giúp đỡ nên sẽ qua được cây cầu một cách thuận lợi; ngược lại,những người kiếp trước làm nhiều việc ác sẽ bị rơi xuống dòng sông máu để chịu tội. Tiếp đó là Vọng Hương đài, vì vẫn còn vô cùng lưu luyến chốn trần gian nem vong linh sẽ lên Vọng Hương đài để nhìn về quê hương một lần cuối cùng, khóc to lên một tiếng rồi mới an tâm để bước vào "âm tào địa phủ". Cửa ải cuối cùng chính là đường Hoàng Tuyền, con đường duy nhất mà bất cứ linh hồn nào cũng phải đi qua để đến âm tào địa phủ. Sau khi đi hết con đường Hoàng tuyền, có nghĩa là vong linh sẽ phải chịu sự phán xét của Diêm La Vương và sự thẩm tra cuối cùng ở 18 tầng địa ngục.
Viết bình luận của bạn