Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

Sau khi chết, quan thanh liêm sẽ trở thành Diêm Vương

Tâm Linh Số - Trâm
Th 2 30/05/2022
Người Trung Quốc luôn hy vọng các vị Diêm Vương ở địa ngục sẽ phán xét linh hồn một cách công bằng, chính trực nhất. Vì vậy, họ đã coi rất nhiều vị quận bình sinh thanh liêm trở thành Diêm Vương sau khi qua đời. Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là Tứ đại Diêm Vương gồm Hàn Cẩm Hổ, Khấu Chuẩn, Bao Chửng và Phạm Trọng Yêm.

Nguyên nhân khiến các vị quan thanh liêm trở thành Diêm Vương 

Thập điện Diêm Vương thấm đẫm màu sắc của tín ngưỡng và văn hóa Trung Quốc chính là sự mô phỏng của người xưa đối với hệ thống quan phủ nha môn trên dương gian. Tuy nhiên, tất cả họ đều đã được "ma quỷ hoá".Trong cuộc sống hiện thực, người dân rất khó có được sự công bằng, chính trực một cách trọn vẹn nên họ luôn hy vọng các Diêm Vương chốn âm gian có thể "thiết diện vô tư" để bảo vệ cho chính nghĩa và quyền lợi chính đáng của mỗi người. Vì vậy,từ sau đời Tuỳ - Đường, quan điểm cho rằng những người bình sinh cương trực, thẳng thắn sau khi chết sẽ trở thành Diêm Vương Đã rất thịnh hành trong dân gian, có câu nói cửa miệng: "Nhân chi chính trực, tử vi Diêm quan". Những người nổi tiếng nhất về tính cương trực, thẳng.thắn lúc bình sinh cũng chính là những danh tướng, những vị quan thanh liêm trong lịch sử. Trong số đó, nổi tiếng nhất phải kể đến Tứ đại Diêm Vương gồm Hàn Cẩm Hổ, Khấu Chuẩn, Bao Chứng và Phạm Trọng Yêm.

Hàn Cẩm Hổ chết đi thành Diêm Vương

Hàn Cẩm Hổ là một danh tướng dưới đời nhà Tùy. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến những sự tích về ông. Tương truyển, Hàn Cẩm Hổ đã từng.thống lĩnh đại binh bắt sống Nam Trẩn Hậu Chủ là Trần Thúc Bảo. Ông cũng đã từng đến Đột Quyết đảm nhận chức vị Hoà phiên sứ, dùng tài nghệ bắn cung siêu việt của mình khiến vua tôi Thiển Vu kinh sợ. Sau này, trợ thủ đắc lực của Đông Nhạc Đại Đế là Ngũ Đạo tướng quân đã vâng theo mệnh trời, đến mời Hàn Cẩm Hổ vẽ làm vua cõi âm gian. Hàn Cẩm Hổ bèn xin phép triều đình cho nghỉ ba ngày; Tùy Văn Đế bèn mở yến tiệc rất thịnh soạn nhằm tiễn biệt ông.Đến ngày thứ ba của yến tiệc, có một người mặc áo tía và một người mặc áo đó đến mời Hàn Cẩm Hổ về âm tào địa phủ nhận nhiệm vụ mới. Hàn Cẩm Hố.bèn từ biệt Hoàng đế, các vị quan đồng liêu, vợ con về âm gian nhận nhiệm vụ,trở thành Diêm Vương. Truyền thuyết Hàn Cẩm Hổ sau khi chết được trở thành Diêm Vương không những chỉ lưu truyền trong dân gian mà còn được ghi chép rất rõ ràng trong chính sử "Tùy thư". Từ đó, có thể thấy, vào thời điểm đó, ảnh hưởng của Hàn Cẩm Hố đối với mọi người là vô cùng to lớn.
 
Tương truyền, Hàn Cầm Hổ đã từng thống lĩnh đại binh bắt sống Nam Trần Hậu Chủ Trần Thúc Bảo. 

Khấu Chuẩn sau khi qua đời thành Diêm La

Khấu Chuẩn là một danh tướng dưới triều vua Tống Chân Tông đời Bắc Tống. Ông là người rất căng thực, thẳng thắn, cực lực chủ trương kháng Liêu,  đã từng làm quan trong bộ Hình. Vì khả năng phán án công bằng, liêm chính nên ông được dân chúng rất đỗi kính trọng. Trong tiểu thuyết "Dương gia tướng"được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, câu chuyện "Khấu Chuẩn cõng giày" da trở nên vô cùng quen thuộc, và Khấu Chuẩn cũng thực sự trở thành mẫu hình quan thanh liêm tiêu biểu trong lòng bách tính muôn dân. Con đường làm quan của Khấu Chuẩn không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió; chính tính cách cương trực, thẳng thắn đã mang lại cho ông rất nhiều phiền toái. Những lời sàm tấu của Vương Khâm Nhược và Vương Đán đã khiến Tống Chân Tông mù quáng tin theo; hạ lệnh bãi chức Khấu Chuẩn, đàn ông đến vùng Quảng Đông xa xôi rồi chết tại đó. Tuy nhiên, nhân dân không quên được Khấu Chuấn và nói rằng:"Muốn thiên hạ tốt đẹp thì không thểkhông có Khấu Chuấn". Trong quyển 5 của tập "Tống nhân dật sự hối biên" có chép rằng, Khấu Chuẩn nên làm Diêm Phù Đề Cương cho thiên hạ, một trong những Diêm Phù Đề Vương chính là Diêm La Vương. Thậm chí, một số người còn treo chân dung Khấu Chuẩn ở bên cạnh dịch xá và để lên dòng chữ: "Này làm Diêm La Vương". Từ đó, có thể thấy được sự kính trọng và hoan nghênh của dân chúng thời đó đối với Khấu Diêm La lớnđến mức nào.
 
Vị  quan thanh liêm mưu trí Khấu Chuẩn

Diêm La Bao Chửng công minh chính trực

Bao Chứng, còn gọi là Bao Công, là một danh thẩn sống vào thời Bắc Tống, từng làm quan đến chức Long Đổ các Trực học sĩ, là tri phủ phủ Khai Phong. Với tính tình cương trực, thẳng thắn, dám nói dám làm, không sợ cường.quyển, chấp pháp nghiêm minh, Bao Chửng đã từng cứu vớt được rất nhiều oan hồn từ chốn địa ngục trở về trần gian. Suốt hơn 20 năm làm quan, dù quan vị có lên xuống ra sao, tất cả quần áo, đồ dùng hàng ngày của Bảo Chứng vẫn giữ nguyên như cũ, hoàn toàn không màng đến danh lợi, tiền tài. Ông còn ra sức khuyên răn con cháu phải liêm khiết, chính trực. Ông thực sự là một vị quan thanh liêm hiếm có vào thời bấy giờ, cũng là vị quan thanh liêm nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Những truyền thuyết về khả năng phá án như thần của ông được lan truyền rộng rãi. Tiểu thuyết "Bao Công án" đã tập hợp những câu chuyện phá án thần kỳ của ông. Những vở kịch về Bao Công cũng xuất hiện rất nhiều trong thời Nguyên - Minh. Đến tận bây giờ, vở kịch "Tẩn Hương Liên" vẫn được rất nhiều người yêu thích. Quan niệm cho rằng Bao Công chính là Diêm Vương bắt đầu được lưu truyền từ triều Tống. Có thể nói, giữa Bao Công và Diêm.La Vương có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Trong tiểu thuyết "Tam hiệp ngũ.nghĩa" viết về những vụ án hiệp nghĩa của Bao Công, khi xét xử đến vụ "Ly miêu tráo thái tử", có chi tiết Bao Công đã biến phòng xử án của mình thành điện Sâm La, còn bản thân thì cải trang thành Diêm La Vương để đích thân lấy khẩu cung của Quách Hoè và những tình tiết phạm tội. Bên cạnh đó còn có truyển thuyết"Chiếc gối du tiên", cho rằng Bao Công có thể đi đến âm tào địa phủ. Vì vậy,trong dân gian mới tuyển tụng rằng Bao Công "ban ngày xử án dương gian, ban đêm xử án âm phủ". Trong vở kịch truyền thống "Trát phán quan", cũng có tình tiết Bao Công đi xuống địa phủ, tìm đến  m sơn để xét hỏi viên quan phủ đã vì tình riêng mà làm việc phi pháp. Dân gian còn truyền tụng một câu chuyện rằng sau khi chết, Bao Công đã trở thành một vị đại thẩn ở chốn âm tào địa ngục, vẫn "thiết diện vô tư", bài trừ tệ nạn, đã trợ giúp Diêm La Vương để dẹp hằn "âm luật" nhận lễ vật và nhận đổ hối lộ ở chốn âm gian. Do giữa Bao Chứng và Diêm La Vương tồn tại những mối quan hệ như vậy nên quan niệm cho rằng sau khi chết, Bao Chửng sẽ trở thành Diêm La Vương là một chuyện đương nhiên.
 
Diêm La Bao Chửng công minh chính trực

Diêm La Phạm Trọng Yêm với tấm lòng nhân ái

Phạm Trọng Yêm và Bao Chửng sống cùng thời và đểu là đại thần nổi tiếng đời Bắc Tống. Ông cũng đã từng đảm nhiệm chức Long Đổ các Trực học sĩ và được suy tôn là "Long Đỗ lão tử". Phạm Trọng Yêm là người chính trực, dám nói dám làm, không sợ đắc tội với bậc quyền quý. Tên tuổi của ông đã đi vào sách sử với câu nói nổi tiếng trong cuốn "Nhạc Dương lâu ký" rằng: "Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Trong cuốn sách "Trung Ngô kỷ vấn" của Cung Minh đời Tống có ghi chép lại truyền thuyết Phạm Trọng Yêm trở thành Diêm La Vương. Nguyên nhân Phạm Trọng Yêm trở thành Diêm Vươngsau khi chết có liên quan nhiều đến "đạo làm quan" mà ông đã từng nhắc đến:"Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Phạm Trọng Yêm đã từng ba lần bị cách chức và đuổi khỏi kinh thành, con đường làm quan của ông cũng gặp rất nhiều trắc trở. Tuy nhiên, nỗi lo vì nước vì dân và ý chí quật cường của ông vẫn thúc giục ông dũng cảm tiến về phía trước. Trong một bài thơ, ông đã tự ví mình như một chú chim, chỉ cần có một cái tổ để trú chân là đủ. Tuy Nhiên, nếu mọi người khắp thiên hạ vẫn chưa được bình an thì bản thân ông cũng sẽ không thể cảm thấy bình an, vui vẻ được. Một vị quan thanh liêm không chịu khuất phục trước cường quyền, yêu nước thương dân, sau khi chết đã được nhân dân tôn làm "Diêm Vương chốn âm gian", đó cũng là một điểu hợp lý.
 
Diêm La Phạm Trọng Yêm với tấm lòng nhân ái
Người Trung Quốc luôn hy vọng các Diêm Vương cõi âm gian sẽ thật công bằng, chính trực. Vì vậy, họ đã coi rất nhiều vị quận bình sinh thanh liêm sau khi chết sẽ trở thành Diêm Vương. Trong đó nổi tiếng nhất là Tứ đại Diêm Vương gồm: Hàn Cầm Hổ, Khấu Chuẩn, Bao Chứng và Phạm Trọng Yêm.
Viết bình luận của bạn