Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn áp dụng thuật ngữ Phi tinh lên bản vẽ căn hộ

Tâm Linh Số - Trâm
Th 6 06/05/2022
Khi  đánh giá Phong thủy một căn hộ chung cư, bạn cần biết cách áp dụng sơ đồ Phi tinh lên căn hộ. Trước tiên, hãy vẽ sơ đồ Cửu cung lên bản vẽ căn hộ và đánh dấu phương hướng các cung.Tiếp theo, bạn cần có sơ đồ Phi tinh gốc của tòa nhà nơi đặt căn hộ. Giả sử tòa nhà bạn đang đánh giá nhìn ra hướng Đông Bắc 2 và bắt đầu có người ở vào Vận 7.
 
 
Đây là sơ đồ Phi tinh gốc của tòa nhà có hướng Đông Bắc 2, Vận Để áp sơ đồ Phi tinh gốc này lên căn hộ của bạn, bạn chỉ cần chuyển các chữ số Phi tinh (vận tinh, tọa tinh và hướng tinh) và các cung tương ứng đã lập trên bản vẽ tòa nhà. Các Phi tinh ở cung Bắc trên sơ đồ Phi tỉnh sẽ được chuyển vào cung Bắc đã đánh dấu trên bản vẽ. Nội dung tiếp theo sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước cách chuyển Phi tinh vào các cung:
  • Bước 1: Chuyển các Phi tinh trong cung Đông Bắc vào cung Đông Bắc của cǎn hộ.
  • Bước 2: Chuyển các Phi tinh trong cung Đông vào cung Đông của cǎn hộ.
  • Bước 3: Chuyển các Phi tinh trong cung Đông Nam vào cung Đông Nam của cǎn hộ.
  • Bước 4: Chuyên các Phi tinh trong cung Nam vào cung Nam của căn hộ.
  • Bước 5: Chuyên các Phi tinh trong cung Tây Nam vào cung Tây Nam của cǎn hộ.
  • Bước 6: Chuyển các Phi tinh trong cung Tây vào cung Tây của căn hộ.
  • Bước 7:Chuyển các Phi tinh trong cung Tây Bắc vào cung Tây Bắc của cǎn hộ.
  • Bước 8: Chuyển các Phi tinh trong cung Bắc vào cung Bắc của căn hộ.
  • Bước 9: Chuyển các Phi tinh ở Trung cung vào Trung cung của cǎn hộ.
 
Bản vẽ tòa nhà sẽ trông như thế này sau khi bạn đã chuyển chính xác tất cả các Phi tinh vào.
 
Viết bình luận của bạn