Thần tiền vẽ sắc màu
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cúng thất là gì? Hoạt động cúng thất trong Phật giáo

Tâm Linh Số - Trâm
Th 3 07/06/2022
Sau khi một người chết đi, gia quyến phải tổ chức nghi lễ "cúng tuần thám",tức gọi là "cúng thất". Thi thể được đặt tại nhà, trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, người nhà phải lập đàn Phật pháp để siêu độ vong linh. Đây là một tập tục chịu ảnh hưởng từ cả Phật giáo và Đạo giáo.

Vì sao phải siêu độ vong linh

Vong linh ở dưới âm gian sẽ được quân quỷ áp giải đến địa ngục để chịu sự phán xét của Diêm Vương. Lúc này, trên dương gian, thân nhân của người chết sẽ phải siêu độ vong linh cho người đó. Phật giáo cho rằng, người bình thường sau khi chết đi, trừ một số kẻ phạm tội ác tày trời sẽ lập tức phải xuống địa ngục và một số người người nhân đức từ bi sẽ được lên trời ngày, còn lại đểu không được đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì. Những vong linh chưa được đầu thai không phải là quỷ mà được gọi là "thân trung ấm", là một dạng thân thể tồn tại trong quá trình từ sau khi chết đến khi được chuyển kiếp. Thời Gian tồn tại của "thân trung ấm" thường là 49 ngày; trong thời gian này, vong linh có thể chờ đợi cơ duyên chuyển kiếp chín muối. Vì vậy, trong vòng 49 ngày sau khi con người chết đi, nếu gia quyến hoặc thân bằng cố hữu có thể mời đạo sĩ, sư sãi đến lập đàn siêu độ cho vong linh thì người chết sẽ vì vậy mà được đầu thai vào một nơi tốt đẹp hơn.

Thời gian siêu độ vong linh

Vì "thân trung ấm" thường tồn tại trong 49 ngày sau khi con người chết đi nên Phật giáo chủ trương thời gian siêu độ tốt nhất cho vong linh chính là trong vòng 7 tuần. Nếu để lỡ thời gian 7 tuần này, chốn đầu thai đã định, khi đó mới lập đàn siêu độ, thì cũng hữu dụng nhưng sẽ chỉ có thể tăng thêm chút phúc phận cho vong linh mà thôi, tuyệt nhiên không thể thay đổi chốn đầu thai của vong linh được nữa. Đạo giáo cho rằng, sau khi con người chết đi, cứ 7 ngày lại là một "kỵ", mỗi kỵ qua đi là một phách sẽ tiêu tan; đến thời điểm bảy bảy bốn chín ngày thì cả 7 phách sẽ tiêu tan hết. Vì vậy, nhất định phải siêu độ vong linh trước khi cả bảy phách đểu tiêu tán hết.

Những hoạt động trong thời kỳ "cúng tuần thất"

Trong thời kỳ "cúng tuần thất", cứ cách 7 ngày, thân nhân của người chết lại phải cúng một lần, mời đạo sĩ đến niệm kinh tạo phúc cho người chết. Phương thức cúng tế mỗi lần không hoàn toàn giống nhau. Lễ "cúng thất" đầu tiện thường được tổ chức vào ngày thứ sáu sau khi người chết qua đời. Trong Hồi thứ 63 của tác phẩm "Kim Bình Mai" có viết: "Đến tuần thất đầu tiên, 16 sự tăng của chùa Báo  n đều có mặt, Hoàng tăng quan ngồi ở vị trí đầu tiên, dẫn đầu các sư tăng lập Thuỷ lục đạo tràng, niệm kinh Pháp Hoa". Lễ "cúng thất" thứ hại được tổ chức vào ngày thứ mười bốn sau khi người chết qua đời. Lễ "cúng thất" thứ ba, các hoà thượng sẽ niệm kinh "Thụ sinh”,đến buổi tối sẽ "phóng Diệm khẩu" (bố thí cho quỷ đói). "Diệm khẩu" (quỷ đói) là dịch âm tiếng Phạn, là tên gọi của vua quỷ đó. Mục đích của việc bố thí cho quỷ đói là để để phòng người chết sẽ đầu thai trở thành quỷ đối cung thất" thứ tư thường do thân nhân của người chết bỏ tiền mời hòa thượng đến nhà niệm kinh. Hồi thứ 30 trong tác phẩm "Hồng lâu mộng có miêu tả lễ cúng thất tuần thứ tư chi Tần Khả Khanh việc siêu độ vong linh trong lễ "cúng thất" thứ năm sẽ do các đạo sĩ thực hiện.
 
Sau khi Phật giáo được truyền thụ vào Trung Quốc, nghi thức "cúng thất" siêu độ vong linh mang đậm tinh thần Phật pháp và truyền thống của dân tộc Hán đã được hình thành.Cúng thất là lễ cúng tổ chức 7 ngày một lần, kể từ ngày thứ 7 cho đến ngày thứ 49 sau khi người chết qua đời, trong lễ cúng cần lời mời các sư tăng đến nhà để tổ chức hoặc người nhà sẽ đền chùa làm lễ.
 
Lễ "cúng thất" trong tuần thứ sáu sẽ do con rể của người chết đảm nhiệm. Nếu người chết có nhiều con rể thì sẽ được miễn củng hoặc chuyển sang cúm trong tuần thứ bảy. Tuần "cúng thất" thứ bảy còn được gọi là "đoạn thất", trong ngày này sẽ chỉ phóng Diệm khẩu (bố thí cho quỷ đói).

Đối tượng chủ yếu của việc siêu độ

Vong linh của chúng sinh trong các cõi địa ngục và cõi quỷ đói và "thân trung ấm" đang trong bảy bảy bốn chín ngày sau khi chết, bao gồm cả những chủ nợ, oan gia mà chúng ta đã kết oán hay đã làm tổn thương đến họ trong không biết bao nhiêu kiếp, những cô hồn dã quỷ không người cúng tế, vong linh của các bậc bề trên thuộc các đời trước cũng như những người thân trong gia đình đã mất trong kiếp này.

Quá trình siêu độ

  • Bước 1:Đọc kinh niệm chú, mời tất cả vong linh về đạo tràng Pháp hội.
  • Bước 2: Giải trừ tất cả oan nghiệt giữa các vong hôn với nhau cũng như oan nghiệt giữa vong hồn với con người trên dương gian, để tất cả cùng vui vẻ.
  • Bước 3: Bày tiệc với nhiều đồ ăn thức uống, mời tất cả các linh hồn trong sáu cõi luân hồi đến ăn để cùng được no ấm.
  • Bước 4: Quy y, thụ giới cho tất cả các vong hồn, gieo thiện căn giải thoát.
  • Bước 5: Thuyết pháp khai thị cho các vong hồn để tất cả đểu tỉnh mê giác ngộ, tâm ý thông đạt, niệm A Di Đà Phật, siêu sinh tịnh độ, giải thoát khỏi sự sống và cái chết, trút bỏ đau khổ,chung hưởng niềm vui.

Công đức, ích lợi của việc siêu độ

  • Bước 1: Chí ít thì vong linh cũng được hưởng niềm vui ăn một bữa cơm no.
  • Bước 2: Quy y, thọ giới, nghe giảng kinh pháp sẽ giúp vong linh mở rộng tầm mắt, trồng được thiện căn, giảm bớt ưu phiền khổ não.
  • Bước 3: Có thể thừa hướng công đức của kinh Phật, công đức niệm kinh và công đức bố thí của các sư tăng có thể giúp vong linh được đầu thai vào côi người hoặc cõi trời.
  • Bước 4: Không còn tiếp tục quấy nhiễu con người trên nhân gian nữa.
  • Bước 5: Lợi ích lớn nhất của việc siêu độ là tạo ra lợi ích cho các vong linh, giúp chúng sinh được nghe giảng Phật pháp mà giác ngộ, có lòng tin niệm Phật, được tái sinh đến thế giới Tây phương Cực Lạc.

Hiệu quả cảm ứng của việc siêu độ

Hiệu quả cảm ứng của việc siêu độ có thể lớn mà cũng có thể nhỏ.Trước hết, cần xác định rõ xem vong linh được siêu độ đó có bản tính như thế nào. Trong "Địa Tạng kinh" có viết, tất cả chúng sinh được chia thành bốn dạng chính: Dạng thứ nhất là có lợi căn, hễ nghe là sẽ tin tưởng. Những Chúng sinh có lợi căn khi nghe giảng Phật pháp là sẽ lập tức tin tưởng và tiếp thu, giải thoát tất khỏi mọi hận thù ràng buộc giữa các chúng sinh. Dạng thứ hai là chúng sinh có thiện quả, sau khi hiểu rõ, được khuyên giải thì chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu. Với những vong linh có thiện căn, càng khuyên nhủ, càng thực hiện nhiều Phật sự, mang đến cho họ cơ hội được nghe thuyết giảng Phật pháp, chắc chắn sẽ thành công. Dạng thứ ba là những vong linh mê, đần độn, cần thời gian giáo hoá lâu dài thì mới quay đầu lại được. Cũng Có những chúng sinh rất ngu xuẩn, ngoan cố, cần phải giáo hoá lâu dài mới có thể giác ngộ. Cuối cùng là những chúng sinh có nghiệp chướng quá nặng,không thể cảm hoá để tôn kính và tin theo Phật pháp. Có những chúng sinh nghiệp chướng quá nặng nề, tuy giáo hoá trong thời gian dài không có hiệu quả, nhưng vẫn phải kiên trì làm lợi cho họ. Vì vậy, có người lập đàn Phật Pháp siêu độ cho kẻ thù với ý định giải trừ nghiệp chướng của mình, khiến mọi việc được thuận lợi hơn. Muốn vậy, cần xem xét bản tính của chủ nợ hoặc oan gia đó của bạn như thế nào rồi mới quyết định tiến hành việc siêu độ một lần hay nhiều lần. Yếu tố tiếp theo, tâm lý của bản thân người siêu độ, người chủ trì Phật Pháp cũng như những tăng sư tham gia vào pháp hội cũng vô cùng quan trọng.
Nếu thực hiện với sự chân thành, mưu cầu lợi ích cho người khác và tấm lòng đại từ đại bi mong muốn cứu độ chúng sinh; chân thành sám hối và hy vọng giải trừ được oạn nghiệt thì sẽ dễ dàng đạt được hiệu quả cảm ứng. Ngược lại, nếu chỉ mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, hy vọng chúng sinh nhanh chóng rời đi thì sẽ rất khó để đạt được hiệu quả cảm ứng. Cảm ứng có hai dạng là cảm ứng hiển hiện và cảm ứng âm thẩm; không thể có chuyện không thể có cảm ứng. Kể cả khi bạn không cảm thấy gì thì đây vẫn là một công đức lớn lao cho cả dương giới và âm giới.
Viết bình luận của bạn