Vật phẩm Túi bát bửu đặt lư hương cầu may mắn tiền tài - 5x10cm được sử dụng bằng cách đặt ở lư hương ông địa, thần tài hướng miệng ra cửa để cầu tài lộc. Sử dụng Túi bát bửu đặt lư hương cầu may mắn tiền tài - 5x10cm hiệu quả chắc chắn sẽ mang lại may mắn trong chuyện làm ăn của bản thân, gia đình.

Hình ảnh thật của sản phẩm