Vật phẩm Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhỏ - 3,5cm là vật phẩm mang lại may mắn cho chúng ta trong chuyện tiền bạc. Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhỏ - 3,5cm sử dụng để tủ, để bàn làm việc, để bàn thần tài...Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhỏ - 3,5cm là sản phẩm tuyệt vời để gia tăng may mắn, thuận lợi trong kinh doanh.

Hình ảnh thật của sản phẩm