Vật phẩm Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhí - 2,5cm là vật phẩm thần tài may mắn. Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhí - 2,5cm sử dụng để tăng may mắn tiền tài, bỏ túi, bỏ tủ đều được.Nếu sử dụng Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Nhí - 2,5cm, công việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Hình ảnh thật của sản phẩm