Vật phẩm Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Đại Vừa - 10cm là vật phẩm phong thủy cực kỳ may mắn. Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Đại Vừa - 10cm sử dụng để gia tăng may mắn tài lộc, cũng như công việc kinh doanh. Thỏi vàng Thần Tài Kim Nguyên Bảo Đại Vừa - 10cm sử dụng để làm quà tặng tết, quà tặng tân gia...

Hình ảnh thật của sản phẩm