Vật phẩm Móc khóa gỗ tháp văn xương phong thủy cầu công danh là vật phẩm đi kèm với chìa khóa, dùng để móc chìa khóa. Móc khóa gỗ tháp văn xương phong thủy cầu công danh mang lại may mắn chuyện công danh, trừ tà và bảo vệ chủ nhân trong suốt nẻo đường...

Hình ảnh thật của sản phẩm