Vật phẩm Móc khóa gỗ phong thủy khối trụ kinh chú an lành là vật phẩm mang theo bên người, kèm móc khóa với ý nghĩa bảo vệ cuộc sống, bảo vệ trước điều xấu. Móc khóa gỗ phong thủy khối trụ kinh chú an lành là lựa chọn phù hợp để an tâm đi trên mọi nẻo đường...

Hình ảnh thật của sản phẩm