Vật phẩm Móc khóa gỗ khối vuông bồ tát có kinh chú may mắn là vật phẩm tuyệt vời để mang theo bên mình, Móc khóa gỗ khối vuông bồ tát có kinh chú may mắn có hình bồ tát sẽ bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường và kinh chú mang lại những may mắn, tránh được điều xấu...

Hình ảnh thật của sản phẩm