Vật phẩm Gương bát quái lồi cao cấp trung - 15cm là vật phẩm trấn trạch để hóa giải phong thủy. Gương bát quái lồi cao cấp trung - 15cm sử dụng để hóa giải sát khí, tăng vận mệnh phong thủy, gia đình hạnh phúc, công việc phát tiến.

Hình ảnh thật của sản phẩm