Vật phẩm Gương bát quái lồi cao cấp nhỏ - 10cm là vật phẩm trấn trạch, treo trước cửa để hóa giải sát khí, mang lại may mắn trong gia đình. Sử dụng Gương bát quái lồi cao cấp nhỏ - 10cm sẽ hiệu quả, và phù hợp để cải thiện vận mệnh phong thủy.

Hình ảnh thật của sản phẩm