Vật phẩm Gương bát quái lồi cao cấp lớn - 20cm là vật phẩm trấn trạch cao cấp, dùng treo ở cửa để hóa giải sát khí, đón những điều may mắn cho gia đình. Sử dụng Gương bát quái lồi cao cấp lớn - 20cm để hóa giải những công trình bị lỗi phong thủy hoặc tác động từ ngoại lai.

Hình ảnh thật của sản phẩm