Vật phẩm Gương bát quái la kinh cao cấp nhỏ - 12cm là bát quái gương lồi cao cấp. Gương bát quái la kinh cao cấp nhỏ - 12cm để hóa giải sát khí công trình bị lỗi phong thủy, giảm trừ sát khí và là lựa chọn hàng đầu hiện nay...

Hình ảnh thật của sản phẩm