Vật phẩm Gương bát quái hổ phù cao cấp trung - 16cm là vật phẩm cao cấp dùng để trấn trạch, với kích thước trung, Gương bát quái hổ phù cao cấp trung - 16cm sử dụng để hóa giải các vấn đề phong thủy của công trình.

Hình ảnh thật của sản phẩm