Vật phẩm Gương bát quái hổ phù cao cấp nhỏ - 12cm là loại bát quái cực kỳ cao cấp, có mặt hổ phù ở giữa, mặt sau có phù chú. Sử dụng Gương bát quái hổ phù cao cấp nhỏ - 12cm để trấn trạch, hóa giải sát khí các công trình lỗi phong thủy nặng.

Hình ảnh thật của sản phẩm