Vật phẩm Gương bát quái hổ phù cao cấp lớn - 20cm là vật phẩm dùng để hóa giải sát khí phong thủy của công trình. Gương bát quái hổ phù cao cấp lớn - 20cm sử dụng hiệu quả để giải trừ khí xấu, Gương bát quái hổ phù cao cấp lớn - 20cm là lựa chọn cao cấp trong dòng bát quái hiện nay.

Hình ảnh thật của sản phẩm