Vật phẩm Gương bát quái âm dương cao cấp trung - 16cm là phong thủy cao cấp cỡ trung được sử dụng để trấn trạch cực kỳ hiệu nghiệm. Gương bát quái âm dương cao cấp trung - 16cm để hóa giải các công trình bị lỗi phong thủy nặng, là sản phẩm hiệu quả được sử dụng nhiều trong phong thủy.

Hình ảnh thật của sản phẩm