Vật phẩm Gương bát quái âm dương cao cấp nhỏ - 12cm là dòng bát quái cao cấp với biểu tượng âm dương, thái cực ở trọng tâm. Là loại bát quái trấn trạch cực mạnh, được sử dụng để hóa giải trong các công trình bị lỗi phong thủy nặng.

Hình ảnh thật của sản phẩm