Vật phẩm Dây treo xe đồng xu hoa mai may mắn là vật phẩm may mắn cho chúng ta, khi đồng xu thể hiện là tiền bạc, còn hoa mai lại là sự may mắn thuận lợi...Nếu bạn sử dụng Dây treo xe đồng xu hoa mai may mắn để treo xe, hoặc treo cửa, đó là lựa chọn tuyệt vời.

Hình ảnh thật của sản phẩm