Vật phẩm Dây treo cửa bát quái nhỏ - 3,5cm có thể mang theo bên người hoặc sử dụng để treo cửa hóa giải sát khí,mang lại nhiều may mắn cho nhà chúng ta. Đây là vật phẩm nhỏ, tinh tế, mỗi nhà nên treo một cái ở trước cửa để mang lại sinh khí.

Hình ảnh thật của sản phẩm