Vật phẩm Cặp túi song hỷ mang lại may mắn tiền tài là biểu tượng của sự may mắn trong làm ăn và thu hút tiền tài. Nếu bạn mang theo 2 túi này bên mình, sẽ luôn may mắn trong tiền bạc cũng như bước đường công danh sự nghiệp.

Hình ảnh thật của sản phẩm